ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

21.08.2018 Drukuj

"STARTUJ Z FIO - NOWY POCZĄTEK"


Zdjęcie główne

Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego w dniach 20.08 – 09.09.2018 prowadzić będą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – NOWY POCZĄTEK” w województwie lubuskim. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. 

22.08.2018 O GODZ. 12:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŚWIEBODZINIE ( SALA SESYJNA), UL. KOLEJOWA 2, 66-200 ŚWIEBODZIN ODBĘDZIE SIĘ  SPOTKANIE  INFORMACYJNE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, GRUP NIEFORMALNYCH I SAMOPOMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Do kogo jest skierowany projekt?

1. Młode organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z terenu województwa lubuskiego, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Dodatkowo roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. 

2. Grupy nieformalne z terenu województwa lubuskiego, czyli grupy składające się nie mniej niż z trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, bez osobowości prawnej. 

3. Grupy samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków. 

4. Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej (min. 3 osoby) podejmującej działania w sferach pożytku publicznego; a nie posiadającej osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego. Patron, który otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

Jaka jest wysokość wsparcia?

 1. Młode organizacje (w tym patroni grup nieformalnych/samopomocowych)- do 4 tys. zł
 2. Grupy nieformalne i samopomocowe do 3 tys. zł

 

Na co mogą zostać wykorzystane mikrodotacje?

 1. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na:
 • sprzęt biurowy, 
 • sprzęt związany z obszarem działań organizacji, 
 • koszty adaptacji lokalu, 
 • oprogramowanie komputerowe, 
 • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, 
 • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,
 • poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.
 • realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.
 1. Grupy nieformalne na realizację lokalnych przedsięwzięć, bez możliwości zakupu środków trwałych.

 

Harmonogram :

 1. Spotkania animacyjne i edukacyjne w subregionie gorzowskim: 20-24.08.2018 r.
 2. Konkurs i nabór wniosków: 20.08- 09.09.2018 r. 
 3. Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2018 r.
 4. Realizacja zadań przez Realizatorów: wrzesień-listopad 2018 r.

Gdzie uzyskać informacje o projekcie?

Na stronie http://www.miedzyodraabobrem.pl/  oraz na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/  znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dot. mikrodotacji, wzory dokumentów, regulamin ubiegania się o mikrodotacje wraz z kryteriami i zasadami wyboru, kalendarz spotkań w regionie itp.

Informacje nt. realizacji projektu, komunikaty ważne dla zainteresowanych mikrodotacjami oraz zasadami realizacji projektów będziemy również zamieszczać na profilach na FB.

W ramach realizowanego projektu, nasza Fundacja oraz Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem będą prowadziły biura projektu w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze, prowadzone będą również doradztwa. Będziemy udzielać wszelkich informacji, porad i wsparcia osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty e-mail . 

Kontakt:

Fundacja Rozwoju Holistycznego

Ul. Sikorskiego 50/7

66-400 Gorzów Wlkp.

Milena Sieradzka

Tel.: 600 676 083

fundacja.frh@gmail.com

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem

Ul. Lipowa 1 

66-003 Zabór

Katarzyna Drożak

Tel. 68 320 13 55, 603 505 517 

startujzfio@gmail.com;

k.drozak@miedzyodraabobrem.pl

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami