ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

03.06.2019 Drukuj

"Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK"


Zdjęcie główne

"Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK"
mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem” do 24.06.2019r prowadzić będą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – NOWY POCZĄTEK” w województwie lubuskim. Wnioski wraz z załącznikami można składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com do godziny 23:59. 

Kto może ubiegać się o mikrodotację?

 1. Młode organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (UoDPPiW) z terenu województwa lubuskiego, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Dodatkowo roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 000,00 zł.
 2. Grupy nieformalne z terenu województwa lubuskiego, to grupy składające się z nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).
 3. Grupy samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie. Grupa samopomocowa może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).
 4. Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej (min. 3 osoby) podejmującej 

działania w sferach pożytku publicznego, a nieposiadającej osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego. 

Kryteria i sposób wyboru projektów:

 1. Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie (załączniki: karty oceny).
 2. Sposób wyboru projektów został opisany w Regulaminie konkursu.

 

Jaka jest wysokość wsparcia?

 1. Młode organizacje (w tym patroni grup nieformalnych/samopomocowych)- do 4 tys. zł
 2. Grupy nieformalne i samopomocowe do 3 tys. zł

 

Na co mogą zostać wykorzystane mikrodotacje?

 1. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji m.in. na:

1.1 rozwój organizacji,  w tym na:

 • sprzęt biurowy, 
 • sprzęt związany z obszarem działań organizacji, 
 • koszty adaptacji lokalu, 
 • oprogramowanie komputerowe, 
 • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,

1.2 realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW.

 1. Patroni/Grupy nieformalne/samopomocowe na realizację lokalnych przedsięwzięć (zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 UoDPPioW), bez możliwości zakupu środków trwałych.

 

 

Gdzie uzyskać informacje o projekcie?

Na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/ znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dot. mikrodotacji, wzory dokumentów, regulamin ubiegania się o mikrodotacje wraz z kryteriami i zasadami wyboru, a także kalendarz spotkań w regionie.

W ramach realizowanego projektu prowadzone są również doradztwa - udzielamy wszelkich informacji, porad i wsparcia osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty e-mail . 

04.06.2019 O GODZ. 17:00 W SALI WIELOFUNKCYJNEJ PRZY UG W SZCZAŃCU, UL. HERBOWA 30, 66-225 SZCZANIEC ODBĘDZIE SIĘ  SPOTKANIE  INFORMACYJNE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, GRUP NIEFORMALNYCH I SAMOPOMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO.

 

Kontakt:

Fundacja Rozwoju Holistycznego

Ul. Pomorska 34 

66-400 Gorzów Wlkp.

Milena Sieradzka

Tel.: 600-676-083

fundacja.frh@gmail.com

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami