ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

30.05.2023 Drukuj

Wybory Ławników Sądowych

Zdjęcie główne
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024 – 2027
 
Burmistrz Świebodzina informuje, że przystępuje się do wyboru:
a) do Sądu Rejonowego w Świebodzinie - 2 ławników do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
b) do Sądu Rejonowego w Świebodzinie - 2 ławników do IV Wydziału Pracy.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 217 z póżn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 z póżn. zm.) zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na lata 2024-2027 przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2023 r.

Informacje dostępne są w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Świebodzin pod adresem:

https://bip.swiebodzin.eu/601/Wybory_Lawnikow_Sadowych_na_lata_2024-2027/ 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami