ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Program "Senior+"

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2024
MODUŁ II – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”
DOFINANSOWANIE: 82.560,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 408.069,00 zł
DATA PODPISANIA UMOWY: CZERWIEC 2024
 
Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
 • stworzenia warunków do aktywnego starzenia się społeczeństwa,
 • wsparcia finansowego jednostek samorządu w realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej,
 • rozwoju różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym sieci placówek dziennego pobytu,
 • wsparcia działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej seniorów,
 • integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
 • poprawy jakości życia seniorów w środowisku rodzinnym i lokalnym,
 • zwiększenia zaangażowania seniorów w życie rodzinne i społeczności lokalnych
Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.
Dzienny Dom „Senior+” w Świebodzinie rozpoczął swoją działalność z początkiem 2021 roku. Dom funkcjonuje w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie i zapewnia 20 miejsca dla nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+ zamieszkujących na terenie Gminy Świebodzin.
Placówka zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. W ramach działalności realizowany jest wszechstronny zakres usług, dostosowany do potrzeb i możliwości seniorów, w tym:
- socjalne, m.in. zapewnienia ciepłego posiłku,
- edukacyjne,
- kulturalno – oświatowe,
- aktywności ruchowej / kinezyterapii,
- sportowo – rekreacyjne,
- aktywizujące społecznie,
- terapii zajęciowej.
 
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Strefa Płatnego Parkowania
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz -czerwiec 2024

  Kalendarz -czerwiec 2024

  30.06.2024 godz. 23:59 Czerwiec 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami