ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

09.10.2020 Drukuj

Program II Forum Oświatowego

 

 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną zmieniona zostaje organizacja II Forum Oświatowego i odbędzie się ono w formie spotkań online. Linki do spotkań udostępnione zostaną osobom zarejestrowanym. Część webinarów będzie ogólnie dostępna.

II Forum Oświatowe Gminy Świebodzin  „ZDARZENIA – ZMIANY – WYZWANIA

Zapraszamy do udziału w prelekcjach i warsztatach przede wszystkim do nauczycieli, edukatorów i rodziców, zainteresowanych nowymi, praktycznymi metodami i formami pracy.

Forum Oświatowe Gminy Świebodzin organizujemy po raz drugi, bowiem zależy nam na rozwoju świebodzińskich placówek oświatowych oraz przekonaniu nauczycieli i rodziców, że edukacja dzieci jest warta aktywnego działania, wychodzenia poza szablony, zmiany myślenia o tym, co jest ważne i skuteczne w nauczaniu. Chcemy poszukiwać coraz lepszych rozwiązań i odpowiedzi na pojawiające się pytania, np. takie:

Co sprawia, że szkoła staje się odmienna od innych, a realizowane tam pomysły innowacyjne?

Prelekcje i warsztaty przygotowane zostały  nie tylko do nauczycieli, wychowawców, edukatorów i rodziców, ale także do wszystkich zainteresowanych nowymi, praktycznymi metodami i formami pracy edukacyjno - wychowawczej. 

Dlatego zapraszamy do:- wymiany dobrych praktyk,- rozmów o tym, co w edukacji sprawdza się najlepiej, co każdy z rodziców i nauczycieli może zrobić , by zmienić uczenie dzieci i uczenie się, - wspólnego namysłu nad tym, co jest obecnie w edukacji ważne, - przedstawiania propozycji rozwojowych zmieniających naszą gminę i oświatę. Adresaci (uczestnicy) to: dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas, nauczyciele, przedstawiciele Rad Rodziców. W Forum wezmą udział Władze Miejskie - Zastępca Burmistrza Anna Fabiś, pracownicy Wydziału Oświaty - Grażyna Chmielewska (Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu), Marta Mazur (Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu), Pełnomocnik Burmistrza Świebodzina ds. Uzależnień Robert Brzóska, Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny Arleta Miśkiewicz, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Stowarzyszenia „Joker”, Radni Rady Miejskiej, nauczyciele świebodzińskich placówek oświatowych. Odbędą się również zajęcia warsztatowe połączone z wymianą spostrzeżeń i doświadczeń w tematycznych grupach panelowych.

Uczestnikom Forum oferujemy także warsztaty i szkolenia w formie online. Szczegółowy program  II Forum Oświatowego Gminy Świebodzin znajdą Państwo poniżej.


Strona do rejestracji
 na warsztaty - https://forum-oswiatowe.konfeo.com/pl/groups

 

Program II Forum Oświatowe Gminy Świebodzin – 21 października 2020r. (środa)

13.00                  - otwarcie Forum, wystąpienia Burmistrza i gości

13.15 - 14.00 - wykład inauguracyjny "Między szkołą a uniwersytetem – doświadczenia czasów pandemii" - dr Jakub Jakubowski  UAM Poznań

14:00 – 14:15 - przerwa

14:15 – 15:15 - warsztat I    "Smartfon w rękach dziecka – funkcje i dysfunkcje" – dr Jakub Jakubowski UAM

                       - warsztat II   "Odpowiedzialność karna nieletnich" – Łukasz Celiński, Marcin Ruciński

15.25 - 16.25 - warsztat III  "Identyfikacja mocnych i słabych stron Gminy Świebodzin, projekty i programy rozwojowe -warsztat strategiczny" - dr Bartłomiej Kołsut UAM

 
ponadto oferujemy webinaria:  
 

"Wychowanie ku wartości- czyli co jest ważne w świecie zmian" ORKE - WSiP skorzystaj 

"Zdalne nauczanie w szkole. Jak je rozumieć i jak realizować?" Cz. 1 ORKE – WSiP skorzystaj  https://youtu.be/qzRQaXgfouY

 

Wychowanie ku wartościom.   https://youtu.be/5G3TWouuE-U

Jak się uczyć?  https://youtu.be/GVZGwZyMNlQ

Microsoft Teams z ORKE. Jak przygotować materiały do lekcji zdalnej.  https://youtu.be/s4yHL0oSZrc

E-learning ORKE – efektywna nauka w domu.  https://youtu.be/uAMAwnZuSE8

Więcej webinariów na stronie znajdziesz na stronie:    https://orke.pl/poradnik-ekspertow-orke/

Organizatorzy II Forum Oświatowego Gminy Świebodzin dziękują ORKE, WSiP i Microsoft za wsparcie i udostępnienie materiałów szkoleniowych.

 

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Strefa Płatnego Parkowania
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz -czerwiec 2024

  Kalendarz -czerwiec 2024

  30.06.2024 godz. 23:59 Czerwiec 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami