ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Rekrutacja do przedszkoli

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

Szanowni  Rodzice,

wkrótce rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie z wykorzystaniem systemu informatycznego

https://swiebodzin.rekrutacje.edu.pl

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole  podstawowej  prowadzone jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. 

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola lub oddziału przedszkolnego będzie dostępny do wypełnienia na stronie internetowej: 

https://swiebodzin.rekrutacje.edu.pl

Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.

Złożenie wniosku w elektronicznym systemie jest możliwe 24 h na dobę (w terminie składania wniosków).

W przypadku pytań/problemów technicznych proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 68 4750 927.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2023/2024 zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziału  przedszkolnego  w szkole podstawowej  (dalej przedszkoli)  prowadzonych przez Gminę Świebodzin biorą udział:
  - dzieci urodzone w latach 2017– 2020, 
  - dzieci z rocznika 2016 i starsze, którym na podstawie opinii poradni
    psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Zainteresowani rodzice składają wniosek elektronicznie w systemie naboru w terminie od 9 marca 2023r. od godz. 8:00 do 22 marca 2023r. do godz. 15:00.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego.

Zarządzenie 1579/B/2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dla rodziców dostępnymi na stronie Urzędu Miejskiego oraz  stronie naboru https://swiebodzin.rekrutacje.edu.pl

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świebodzin obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świebodzin i odbywa się na wolne miejsca w przedszkolach.

Liczba wolnych miejsc:

Publiczne Przedszkole w Gościkowie:
- 6 miejsc dla dzieci z rocznika 2017
- 7 miejsc dla dzieci z rocznika 2018, 2019, 2020

Publiczne Przedszkole Nr 1
- 25 miejsc dla dzieci z rocznika 2020
- 6 miejsc dla dzieci z rocznika 2017

Publiczne Przedszkole Nr 3
- 25 miejsc dla dzieci z rocznika 2020
- 23 miejsca dla dzieci z rocznika 2018, 2019

Publiczne Przedszkole Nr 5
- 8 miejsc dla dzieci z rocznika 2017, 2018
- 3 miejsca dla dzieci z rocznika 2019

Publiczne Przedszkole Nr 6
- 11
miejsc dla dzieci z rocznika 2017, 2018
- 25
miejsca dla dzieci z rocznika 2020

Publiczne Przedszkole Nr 7
- 14 miejsc dla dzieci z rocznika 2020
- 6 miejsc dla dzieci z rocznika 2017, 2018

Publiczne Przedszkole Nr 8 (przy Zespole Edukacyjnym nr 1)
- 35 miejsc dla dzieci z rocznika 2017, 2018

 

Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Pomoc Ukrainie
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - grudzień 2023

  Kalendarz - grudzień 2023

  30.12.2023 godz. 23:59
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami