ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Rekrutacja do przedszkoli

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

Szanowni  Rodzice,

wkrótce rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

Będzie prowadzona elektronicznie z wykorzystaniem systemu informatycznego

https://nabor.swiebodzin.eu

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole  podstawowej  prowadzone jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. 

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 będzie dostępny do wypełnienia na stronie internetowej: https://nabor.swiebodzin.eu

Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.

Złożenie wniosku w elektronicznym systemie jest możliwe 24 h na dobę (w terminie składania wniosków).

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2022/2023 zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziału  przedszkolnego  w szkole podstawowej  (dalej przedszkoli)  prowadzonych przez Gminę Świebodzin biorą udział:
  - dzieci urodzone w latach 2016– 2019, 
  - dzieci z rocznika 2015 i starsze, którym na podstawie opinii poradni
    psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świebodzin obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świebodzin i odbywa się na wolne miejsca w przedszkolach.

Zainteresowani rodzice składają wniosek elektronicznie w systemie naboru w terminie od  1 marca 2022r. od godz. 7.00 do 18 marca 2022r. do godz. 15.00.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji do publicznych przedszkoli  i  oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dla rodziców dostępnymi na stronie Urzędu Miejskiego oraz  stronie naboru https://nabor.swiebodzin.eu

Zarządzenie 1122 B 2022

Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja 2022
Baner Pomoc Ukrainie
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - luty 2023

  Kalendarz - luty 2023

  28.02.2023 godz. 23:59
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami