ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Kolejne – już trzecie warsztaty rewitalizacyjne

Zdjęcie główne

Już w najbliższą środę (11.01.2017 r.) o godzinie 12:30 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świebodzinie (Plac Wolności 14) odbędą się warsztaty w ramach realizacji projektu pn. „Nowe horyzonty – rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Świebodzin” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

CEL:

Zaproszenie mieszkańców i różnych grup interesariuszy do udziału w grupowych spotkaniach w celu omówienia zasobów i problemów Gminy Świebodzin, poznaniu oczekiwań i pomysłów na wyjście z sytuacji kryzysowych, wypracowanie narzędzi przeciwdziałania zdiagnozowanym problemom, wyłonieniu liderów społecznych.

Warsztaty to zaproszenie do partycypacji społecznej czyli uczestnictwa obywateli w życiu gminy, zachęcenie do aktywności i zaangażowania w procesie przygotowywania Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzin na lata 2017-2023.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

1. Wyjaśnienie pojęcia i znaczenia rewitalizacji w procesie rozwoju gminy.

2. Wprowadzenie do działań rewitalizacyjnych planowanych w gminie Świebodzin

3. Program Rewitalizacji – wyjaśnienie czym jest i w jakim celu jest tworzony

4. Praca w podgrupach – aktywna praca warsztatowa uczestników w zakresie poszukiwania odpowiedzi na pytania:

- czym dysponuje gmina (zasoby)?

- jakie dostrzegają trudności (problemy)?

- jakie widzą pomysły i odpowiedzi na ich rozwiązanie (narzędzia)?

- kto docelowo może się włączyć w rozwiązania problemów (liderzy)?

5. Podsumowanie efektów pracy uczestników spotkań.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami