ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2023 przez organizacje pozarządowe

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

1. Ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Pełna treśc ogłoszenia: https://bip.swiebodzin.eu/300/11312/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_Gminy_Swiebodzin_w_roku_2023_przez_organizacje_pozarzadowe_i_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_zakresie_ekologii_i_ochrona_zwierzat_oraz_dziedzictwa_przyrodniczego/

2. Ochrony i promiocji zdrowia.

Pełna treść ogłoszenia: https://bip.swiebodzin.eu/300/11311/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_Gminy_Swiebodzin_w_roku_2023_przez_organizacje_pozarzadowe_i_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_zakresie_ochrony_i_promocji_zdrowia/

3. Kultury i sztuki.

Pełna treść ogłoszenia: https://bip.swiebodzin.eu/300/11310/ogloszeniE_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_Gminy_Swiebodzin_w_roku_2023_przez_organizacje_pozarzadowe_i_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_zakresie_kultury_i_sztuki/

4. Pomocy społecznej.

Pełna treść ogłoszenia: https://bip.swiebodzin.eu/300/11309/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_Gminy_Swiebodzin_w_roku_2023_przez_organizacje_pozarzadowe_i_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_zakresie_pomocy_spolecznej/

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami