ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Konsultacje - Program Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.

Termin konsultacji: 12-30 września 2022 r.

Pełna treść ogłoszenia o konsultacjach: https://bip.swiebodzin.eu/300/11090/Konsultacje_spoleczne-_Program_Wspolpracy_Gminy_Swiebodzin_z_organizacjami_pozarzadowymi__oraz_podmiotami_wymienionymi_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku__publicznego_i_o_wolontariacie_na_rok_2023/

Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Pomoc Ukrainie
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami