ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w roku 2024 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe w następujących obszarach:

- ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego- pełna treść ogłoszenia: https://bip.swiebodzin.eu/300/12333/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_Gminy_Swiebodzin_w_roku_2024_przez_organizacje_pozarzadowe_i_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_zakresie_ekologii_i_ochrona_zwierzat_oraz_dziedzictwa_przyrodniczego/

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin- pełna treść ogłoszenia: https://bip.swiebodzin.eu/300/12330/otwarty_konkurs_ofert_na_wykonanie_zadan_publicznych_zwiazanych_z_realizacja_zadan_samorzadu_gminy_Swiebodzin_w_roku_2024_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_obszarze__E2_80_9E_Pomocy_spolecznej_2C_w_tym_pomocy_rodzinom_i_osobom_w_trudnej_sytuacji_zyciowej_oraz_wyrownywania_szans_tych_rodzin_E2_80_9D__-_w_zakresie_zadan_priorytetowych/

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- pełna treść ogłoszenia: https://bip.swiebodzin.eu/300/12332/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_Gminy_Swiebodzin_w_roku_2024_przez_organizacje_pozarzadowe_i_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_zakresie_kultury_i_sztuki/

- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2022, poz. 633) - pełna treść ogłoszenia:https://bip.swiebodzin.eu/300/12331/ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_Gminy_Swiebodzin_0D_0Aw_roku_2024_przez_organizacje_pozarzadowe_i_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_zakresie_ochrony_i_promocji_zdrowia/.

 

Termin składania ofert- 12.01.2024 r. poprzez generator ofert- Witkac.pl

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami