ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w roku 2024 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Pełna treść ogłoszenia: https://bip.swiebodzin.eu/300/12345/Otwarty_konkursu_ofert_na_wykonanie_zadan_publicznych_zwiazanych_z_realizacja_zadan_0D_0Asamorzadu_Gminy_Swiebodzin_w_roku_2024_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_zakresie_dzialalnosci_na_rzecz_osob_w_wieku_emerytalnym/

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami