ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 r.

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych.

Pełna treść rozstrzygnięć:

https://bip.swiebodzin.eu/300/11395/ROZSTRZYGNIECIE_OTWARTEGO_KONKURSU_OFERT_NR_1_2F2023_NA_WSPARCIE_LUB_POWIERZENIE_REALIZACJI_ZADAN_GMINY_SWIEBODZIN_W_OBSZARZE__E2_80_9E_KULTURA_2C_SZTUKA_2C_OCHRONA_DOBR_KULTURY_I_DZIEDZICTWA_NARODOWEGO_E2_80_9D_NA_ROK_2023-_w_zakresie_zadan_priorytetowych/

https://bip.swiebodzin.eu/300/11394/ROZSTRZYGNIECIE_OTWARTEGO_KONKURSU_OFERT_NR_3_2F2023_NA_WSPARCIE_LUB_POWIERZENIE_REALIZACJI_ZADAN_GMINY_SWIEBODZIN_W_OBSZARZE___22OCHRONA_I_PROMOCJA_ZDROWIA_2C_W_TYM_DZIALALNOSC_LECZNICZA_W_ROZUMIENIU_USTAWY_Z_DNIA_15_KWIETNIA_2011_R__O_DZIALALNOSCI_LECZNICZEJ__28DZ_U__Z_2022_POZ__633_T_J__ZE_ZM__29_22__NA_ROK_2023/

https://bip.swiebodzin.eu/300/11393/ROZSTRZYGNIECIE_OTWARTEGO_KONKURSU_OFERT_NR_2_2F2023_NA_WSPARCIE_LUB_POWIERZENIE_REALIZACJI_ZADAN_GMINY_SWIEBODZIN_W_OBSZARZE___EKOLOGII_I_OCHRONY_ZWIERZAT_ORAZ_DZIEDZICTWA_PRZYRODNICZEGO_W_ROKU_2023/

https://bip.swiebodzin.eu/300/11392/Rozstrzygniecie_otwartego_konkursu_ofert_nr_4_2F2023_NA_WSPARCIE__LUB_POWIERZENIE_REALIZACJI_ZADAN_GMINY_SWIEBODZIN_W_OBSZARZE__POMOCY_SPOLECZNEJ__2C_W_TYM_POMOCY_RODZINOM_I_OSOBOM_W_TRUDNEJ_SYTUACJI_ZYCIOWEJ_ORAZ_WYROWNYWANIA_SZANS_TYCH_RODZIN_I_OSOB_W_ROKU_2023/

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami