ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Badanie koniunktury w gospodarstwie rolnym

Serdecznie zapraszamy!

W dniach od 16 do 31 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa. Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach od16 do 20 sierpnia 2023 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl oraz rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 21 do 31 sierpnia 2023 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 sierpnia 2023 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa lub rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 28 do 31 sierpnia 2023 r.

Kalendarz wydarzeń

    Brak wydarzeń