ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Zgłoś zadanie do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Zdjęcie główne

Od 1 sierpnia do 15 września br. mieszkańcy Gminy Świebodzin mogą składać propozycje projektów do realizacji w ramach edycji budżetu obywatelskiego na rok 2020. Łączna pula środków przeznaczona na ten cel wyniesie 645 350 zł.,  w tym:

 • 419 478,00 zł na zadania inwestycyjne tzw. duże, których koszt jest wyższy niż 15.000 zł, ale nie przekracza 100.000 zł
 • 129 070,00 zł na zadania inwestycyjne tzw. małe, których koszt nie przekracza 15.000 zł, 
 • 96 802,00 zł na projekty miękkie, przy czym pod pojęciem projektu miękkiego rozumie się zadania nieinwestycyjne, wydarzeniao charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, których koszt nie przekracza 10 tys. zł.

Zachęcamy bardzo do składania propozycji  poprzez dedykowaną stronę dla BO- swiebodzin.budzet-obywatelski.org.  Zgłoszeń można dokonywać także tak jak w poprzednich latach:

 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”.
 • elektronicznie poprzez przesłanie zeskanowanego wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub pliku podpisanego elektronicznie na adres email:budzet.obywatelski@um.swiebodzin.pl

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin może zgłosić każdy mieszkaniec stale zamieszkały na terenie Gminy Świebodzin.

HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY ŚWIEBODZIN

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami