ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

03.04.2019 Drukuj

Bezpańskie zwierzęta na terenie Gminy Świebodzin

Zdjęcie główne

Informujemy, że Gmina Świebodzin podpisała w 2019r. następujące umowy na świadczenie poszczególnych usług w zakresie objętym w/w Ustawą dot. zapobieganiu bezdomności zwierząt i zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom: 

1. Przyjmowanie, utrzymywanie i opieka nad bezdomnymi psami oraz kotami z terenu Gminy Świebodzin Wykonawca :

– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze ul. Szwajcarska 4, 65-069 Zielona Góra,

telefon 068 323 07 66 lub telefon alarmowy 784 907 792.

2. Wyłapywanie, przetrzymywanie wyłapanych bezpańskich psów i kotów z terenu Gminy Świebodzin i transport do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze Wykonawca :- Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Spółka Jawna ul. Gen. Sikorskiego 50, 66-200 Świebodzin,

telefon 68 382 39 80 lub telefon komórkowy 501 228 619.

3. Świadczenie usług w zakresie pełnienia opieki weterynaryjnej na terenie Gminy Świebodzin Wykonawca :

- Gabinet Weterynaryjny „AMICA 2” ul. Kupiecka 2, 66-200 Świebodzin,

telefon 068 475 25 52 lub telefon komórkowy 501 352 915 .

Biorąc powyższe pod uwagę wszelkie zaistniałe sytuacje dotyczące bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Świebodzin należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu tj. :

Poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00, od Wtorku do Piątku w godzinach od 7.20 do 15.20,  pod numerem telefonu   068 475 09 08, a po godzinach pracy Urzędu lub w dni wolne od pracy na w/w numery telefonów w zależności od potrzeb. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a w/w Ustawy. 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami