ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

04.01.2018 Drukuj

Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2018

Zdjęcie główne

W związku z kontynuacją realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świebodzin Burmistrz Świebodzina ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Nabór wniosków będzie trwał 25 stycznia 2018 r. Mieszkańcy planujący pozbyć się ze swoich nieruchomości do 31 lipca 2018 r. wyroby zawierające azbest, proszeni są o złożenie deklaracji do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 pok. nr 63 III piętro w terminie do 25 stycznia 2018r.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 100% całkowitego kosztu obejmującego koszt demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 

Koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych oraz elementów elewacji pokrywają właściciele (użytkownicy) nieruchomości we własnym zakresie. 

Jeżeli kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze będzie mniejsza niż  wnioskowana, wówczas decydować będzie kolejność składania deklaracji.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami