ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

04.03.2019 Drukuj

Nabór do Świebodzińskiej Rady Seniorów

Zdjęcie główne
Burmistrz Świebodzina ogłasza nabór kandydatów na członków Świebodzińskiej Rady Seniorów
 
 
W skład Rady Seniorów wchodzi od 6 do 10 osób, przy czym wskazane jest, aby przynajmniej ½ składu Rady Seniorów tworzyły osoby, które ukończyły 60 rok życia.
 
Udział w pracach Rady Seniorów w Świebodzinie jest nieodpłatny.
 
W skład Rady wchodzą:
- przedstawiciele seniorów zgłoszeni przez grupę co najmniej 10 osób starszych, które mieszkają na terenie Gminy Świebodzin,
- przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działających na rzecz osób starszych,
- przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.
 
Formularze zgłoszeniowe stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 631/B/2017 Burmistrza Świebodzina z dnia 03 stycznia 2017 roku, można składać do 15 marca 2019 r.( liczy się data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok.22.
Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Do formularza powinno być dołączone oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Świebodzińskiej Rady Seniorów.
 
Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu – pok. nr 70, tel. (068) 4750926
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami