ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

26.03.2019 Drukuj

Rekrutacja do szkół

Zdjęcie główne
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
zakończyliśmy rozmowy z Dyrektorami szkół na temat organizacji placówek w roku szkolnym 2019/2020. Przekazujemy najważniejsze informacje w tej sprawie. 
 

Rekrutacja do szkół gminy Świebodzin w roku szkolnym 2019/2020.

 1. Z dniem 31 sierpnia 2019r. przestaje obowiązywać uchwała nr XXVIII/421/2017 Rady Miejskiej z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Świebodzin. Określała ona warunki funkcjonowania szkół w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019.
 2. Rada Miejska w Świebodzinie w dniu 29 marca 2019 roku podejmie nową uchwałę o planie sieci szkół i ich obwodach.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy rodzicami, dyrektorami szkół i organem prowadzącym sieć szkół nie ulegnie zmianie. Uporządkowane zostały nazwy zmienionych ulic i dodane nowe ulice i osiedla powstałe od 2017 roku. 

Żadna ze szkół na terenie gminy nie zostanie zlikwidowana ani przekształcona.

 1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 51/B/2019 Burmistrza Świebodzina z dnia 24 stycznia 2019r. od 1 marca 2019r. ruszył elektroniczny nabór do klas pierwszych wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Świebodzin. Trwa on do 29 marca 2019r.
 2. Uchwała nr XXX/451/2017 Rady Miejskiej z dnia 31 marca lutego 2017r. w sprawie wskazania miejsca realizacji w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas szóstych publicznych szkół podstawowych w Świebodzinie nie obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020. Uchwała dotyczyła szkoły podstawowej nr 2, nr 6 i nr 7.
 3. Rodzice uczniów tych szkół mogą na swój wniosek – zgodnie z art. 164 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz 996) przenieść swoje dziecko do innej szkoły podstawowej w obwodzie której zamieszkują. O przyjęciu do tej szkoły decyduje jej dyrektor z uwzględnieniem art. 130 ust. 3 ww ustawy.
 4. Jeżeli rodzice uczniów obecnych klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych nr 2,6 i 7 a którzy zamieszkują w obwodach szkoły nr 1 i 3 będą chcieli przenieść dzieci do tych szkół żeby od nowego roku szkolnego 2019/2020 uczyły się w klasach 5,6 i 7, muszą złożyć wniosek do dyrektora tej placówki.
Z wyrazami szacunku,
 
UM Świebodzin
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami