ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

11.02.2019 Drukuj

Zostaw 1% podatku w Gminie Świebodzin

Zdjęcie główne

Zbliża się termin rozliczeń podatkowych. Warto wiedzieć jakie Organizacje Pożytku Publicznego są uprawnione do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Każdego roku podatnik może przeznaczyć 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranych przez siebie organizacji pozarządowych, które uzyskały status Organizacji Pożytku Publicznego. Aby przekazać 1% swego podatku należy wpisać nazwę i numer KRS do odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT). Środki finansowe na odpowiednie konto OPP przekazuje Urząd Skarbowy.

Pełen wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych publikuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany na stronie Ministerstwa:

Poniżej prezentujemy wykaz OPP obejmujący organizacje z siedzibą na terenie Gminy Świebodzin, zachęcając Państwa do przekazania 1% podatku na ich rzecz:

 • KRS 0000009080 – Świebodziński Związek Kresowian Organizacja Pożytku Publicznego – z siedzibą w Świebodzinie
 • KRS 0000012815 – Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe – z siedzibą w Świebodzinie
 • KRS 0000039539 – Fundacja „Chirurgia Świebodzin” – z siedzibą w Świebodzinie
 • KRS 0000087651 – Towarzystwo Sportowe „ZEW” Świebodzin – z siedzibą w Świebodzinie
 • KRS 0000090723 – Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – z siedzibą w Świebodzinie
 • KRS 0000197134 – Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „IDEA” – z siedzibą w Świebodzinie
 • KRS 0000216950 – Świebodzińskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych – z siedzibą w Świebodzinie
 • KRS 0000380647 – Fundacja „PODKÓWKA” – z siedzibą w Chociulach

Prosimy stowarzyszenia oraz osoby fizyczne z naszej Gminy, które za pośrednictwem innych OPP uzyskują wsparcie z 1 % o podanie  numeru KRS wraz ze wskazaniem celu szczegółowego na adres: poczta@um.swiebodzin.pl. Powyżej prezentowany wykaz zostanie poszerzony o Państwa dane.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami