ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

23.03.2018 Drukuj

Nowoczesna sieć cieplna w Świebodzinie

Zdjęcie główne

Szanowni Państwo,

Gmina Świebodzin rozpoczyna wspólnie z producentem ciepła systemowego firmą Veolia inwestycję, której głównym celem jest ograniczenie źródeł tzw. niskiej emisji w mieście oraz stworzenie nowoczesnego sytemu grzewczego produkującego ciepło ekologiczne. Niska emisja powstaje w wyniku nieefektywnego spalania paliw (węgla, drewna, oleju opałowego i innych paliw stałych) w piecach domowych oraz małych kotłowniach bez systemu filtrowania i oczyszczania spalin.

Podłączenie do sieci cieplnej w Świebodzinie będzie realizowane przez Veolię Energię Poznań S.A.

Współpraca jest zwieńczeniem kilkuletnich starań naszej gminy w zakresie zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Dzięki uzyskanej dotacji unijnej przez firmę Veolia mieszkańcy nie poniosą kosztu budowy przyłącza i węzła cieplnego do budynku; pozostanie im jedynie koszt dostosowania instalacji wewnętrznej.

Jesienią br. rozpocznie się budowa nowego kotła spalającego paliwo biomasowe na terenie ciepłowni przy ul. Zachodniej 15. W 2019 r. zostanie wykonane połączenie systemów ciepłowniczych - budowa sieci cieplnej łączącej systemu od ul. Zachodniej 15 (Park Łęgowski) poprzez ul. Sukienniczą, ul. 1 Maja, ul. Okrężną, ul. 30 Stycznia, ul. Wałową, ul. Średnią, ul. Łużycką, ul. Matejki do os. Łużyckiego. Połączenie systemów umożliwi podłączenie budynków w śródmieściu. Docelowo planowana jest również likwidacja ciepłowni węglowej przy os. Łużyckim.

Scentralizowany system grzewczy i eliminowanie indywidualnych źródeł ogrzewania znacznie polepszy jakość powietrza w naszej gminie. Jest to najbezpieczniejszy sposób ogrzewania budynków i mieszkań, nie wymaga on okresowych przeglądów szczelności instalacji czy sprawności urządzeń grzewczych w każdym domu, jak to jest np. w przypadku instalacji gazowych.. To również dobra okazja dla mieszkańców, chcących zmienić system grzewczy na bardziej efektywny - bez kosztów przyłącza i węzła. O szczegółach inwestycji będzie informowała Veolia, również o możliwościach i niezbędnych działaniach, potrzebnych do podłączenia.

Prosimy śledzić informacje na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebook.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami