ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

07.06.2019 Drukuj

Staże w Parlamencie Europejskim dla absolwentów uczelni wyższych

Zdjęcie główne
Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o prowadzonym do 30 czerwca br. przez Parlament Europejski naborze na staż im. Roberta Schumana dla absolwentów szkół wyższych.
 
O staż mogą ubiegać się osoby, które:
 • mają ukończone 18 lat (bez górnej granicy wiekowej)
 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • spełniają wymogi językowe;
 • przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE;
 • w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.
W ramach naboru przyjmowane są zgłoszenia na staże, które które będą realizowane w terminie od 1 października 2019 do 28/29 lutego 2020.
 
Stażystom przysługuje stypendium stażowe oraz dodatek związany z podróżą do miejsca stażu. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się też o dodatek do stypendium (wysokość stypendium zależy od kraju, w którym realizowany jest staż, a dodatku - od stopnia niepełnosprawności oraz kraju, w którym realizowany jest staż).
 
Więcej szczegółowych informacji na stronach Parlamentu Europejskiego  poświęconych stażom:
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami