ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Zdjęcie główne

Informujemy, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz. 1439) oraz uchwały nr XXIII/332/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 2853), od 1 stycznia 2021r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi:

28,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Opłatę w zmienionej wysokości należy wpłacać raz w miesiącu bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Świebodzin: 32 1020 5402 0000 0802 0305 6629.

Nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono powszechny obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.  Nie ma możliwości wyboru zmieszanego systemu zbierania odpadów komunalnych.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w drodze decyzji określona zostanie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono ww. obowiązku, stosując stawkę opłaty podwyższonej tj. 56,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Telefon kontaktowy w sprawie deklaracji i wymiaru opłaty: 68 4750909.

Telefon kontaktowy w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 68 4791499.

Poniżej harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021r.:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami