ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych w 2021 r. przez organizację pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych:

1. Otwarty konkurs ofert nr 1/2021

" Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

Pełna treść ogłoszenia:https://bip.swiebodzin.eu/300/9531/Otwarty_konkurs_ofert_na_wykonanie_zadan_publicznych_zwiazanych_z_realizacja_zadan_samorzadu_gminy_Swiebodzin_w_roku_2021_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_obszarze__E2_80_9E_Pomocy_spolecznej_2C_w_tym_pomocy_rodzinom_i_osobom_w_trudnej_sytuacji_zyciowej_oraz_wyrownywania_szans_tych_rodzin_E2_80_9D/

2. Otwarty konkurs ofert nr 2/2021

" Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego"

Pełna treść ogłoszenia: https://bip.swiebodzin.eu/300/9532/Otwarty_konkursu_ofert_na_wykonanie_zadan_publicznych_zwiazanych_z_realizacja_zadan_samorzadu_gminy_Swiebodzin_w_roku_2021_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_obszarze__E2_80_9E_Ekologia_i_ochrona_zwierzat_oraz_dziedzictwa_przyrodniczego_E2_80_9D/

3. Otwarty konkurs ofert nr 3/2021

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Pełna treść ogłoszenia:https://bip.swiebodzin.eu/300/9533/Otwarty_konkursu_ofert_na_wykonanie_zadan_publicznych_zwiazanych_z_realizacja_zadan_samorzadu_gminy_Swiebodzin_w_roku_2021_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_obszarze__E2_80_9E_Kultura_2C_sztuka_2C_ochrona_dobr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_E2_80_9D_na_rok_2021-_w_zakresie_zadan_priorytetowych__0D_0A/

 

Termin składania ofert za pomocą dedykowanej platformy-Generatora Ofert- Witkac.pl do dnia 23 grudnia 2020 r. do godz. 15:20

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami