ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Rada Muzeum

W dniu 1 lipca 2021 r. w siedzibie świebodzińskiego Ratusza odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum powołanej przez Radę Miejską w Świebodzinie na kadencję 2020-2024. Rada jest ciałem opiniodawczym, który:
- „sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa,
- na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, ocenia działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności”.

Inauguracyjne posiedzenie poprzedziło wręczenie nominacji członkom Rady Muzeum przez Burmistrza Świebodzina Tomasza Sielickiego.

Na czteroletnią kadencję zostali powołani:
- prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
- dr hab. Marceli Tureczek
- dr Edmund Miara
- Krzysztof Kowerko
- Tomasz Możejko
- Danuta Miliszewska

Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Pomoc Ukrainie
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - wrzesień 2023

  Kalendarz - wrzesień 2023

  30.09.2023 godz. 23:59
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami