ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Kwalifikacja wojskowa 2023r.

Zdjęcie główne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA   2023r.

Kto musi się stawić na komisję lekarską?

W jakich terminach i gdzie będą odbywać się badania?

Jaką dokumentację trzeba ze sobą zabrać?

 

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. dotyczy:

Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:

1.  Mężczyzn urodzonych w 2004r. tzw. „rocznik podstawowy”
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1999—2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej tzw. „roczniki starsze”
3. Osoby, które w latach 2021 i 2022:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

-  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny przed dniem zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1999—2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny.

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

WAŻNE DOKUMENTY :

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. Wójtowi lub Burmistrzowi (Prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej,  jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, o której mowa w art.62 ust.3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o którym mowa w art.62 ust. 4 ustawy.

3. Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców terenu Gminy  Świebodzin, zostanie przeprowadzona przez Powiatową Komisję Lekarską w Świebodzinie, która będzie urzędować w Powiatowym Zespole Szkół  (Warsztaty Szkolne) przy ul. Wojska Polskiego 6 w Świebodzinie w terminie :

od  dnia 20 kwietnia  do  dnia 27 kwietnia 2023r. -  dla mężczyzn rocznik 2004 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1999—2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

w dniu 11 maja 2023 r. – dla kobiet wskazanych przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze .

Każda osoba podlegająca obowiązkowi  kwalifikacji  wojskowej otrzyma imienne wezwanie,  w którym będzie podany dokładny termin i miejsce gdzie należy się stawić  oraz dokumenty jakie należy ze sobą zabrać !

Wszelkich informacji na powyższy temat udziela  Inspektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie -  Magdalena Hordziej.

telefon kontaktowy: 68 475 09 07

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami