ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

26.06.2018 Drukuj

Biuro Obsługi Interesanta

Zdjęcie główne

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) zostało utworzone, aby ułatwić załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie. Zlokalizowane jest na parterze Urzędu. Jest to miejsce, do którego winni kierować się interesanci, aby załatwić swoją sprawę urzędową. Pracownicy Biura wydają formularze wniosków, udzielają wstępnych informacji o sposobie załatwienia sprawy, kierują interesantów do poszczególnych wydziałów oraz przyjmują korespondencję kierowaną do Urzędu.

W Biurze Obsługi Interesanta uruchomiony został również Punkt Potwierdzający Profile Zaufane, który powstał w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie w ramach projektu „Rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Świebodzin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś 2. Rozwój Cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Uruchomienie Punktu Potwierdzającego ma na celu popularyzację dostępności do e-usług oraz upowszechnienie Profilu Zaufanego jako narzędzia warunkującego dostępność do e-usług świadczonych przez podmioty publiczne.

Profil Zaufany to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego. Działa on podobnie jak odręczny podpis - identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Wykorzystując Profil Zaufany petent może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do Urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Ponadto za pomocą Profilu Zaufanego możemy uwierzytelnić się m.in. w portalach: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), konsultacje.gov.pl, Emp@tia.

 Aby utworzyć Profil Zaufany:

 1. Wejdź na stronę Profilu Zaufanego www.pz.gov.pl
 2. Kliknij Zarejestruj się
 3. Wypełnij formularz
 4. Kliknij Zarejestruj się – w ten sposób złożysz wniosek o założenie Profilu Zaufanego
 5. Przyjdź do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie lub do innego Punktu Potwierdzającego i potwierdź założenie Profilu Zaufanego. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku.

Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu. Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się do Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego, wniosek ten uważa się za bezskuteczny.

Profil Zaufany potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być ponownie przedłużana na taki sam okres.

Zachęcamy do zakładania Profilu Zaufanego i potwierdzania go w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.

Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Pomoc Ukrainie
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - wrzesień 2023

  Kalendarz - wrzesień 2023

  30.09.2023 godz. 23:59
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami