ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

29.01.2019 Drukuj

Konsultacje w sprawie wykazu kąpielisk i długości sezonu kąpielowego

Zdjęcie główne

Obwieszczenie

Burmistrz Świebodzina na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie wraz z załącznikami w sprawie określenia na rok 2019 – wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Świebodzin oraz długości sezonu kąpielowego i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian w/w projektu uchwały na następujących zasadach:

1. Forma składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:

a) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin,

b) elektronicznie na adres: poczta@um.swiebodzin.pl,

c) ustnie, do protokołu – Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, pokój nr 71 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu.

2. Miejsce składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pokój nr 71 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu.

3. Termin składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały: w terminie 21 dni – od dnia 28.01.2019 roku do 18.02.2019 roku (włącznie).

4. Termin rozpatrzenia złożonych uwag i propozycji zmian do projektu uchwały: w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Niniejsze obwieszczenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie,  zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie www.bip.swiebodzin.eu oraz na stronie internetowej www.swiebodzin.eu

Projekt uchwały wraz z załącznikami

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami