Jury w składzie:

art. plastyk Mariola Daszkiewicz – przewodnicząca

Członkowie jury:

mgr Hanna Sergiew – nauczyciel

mgr Danuta Korzeniewska – nauczyciel

mgr Sonia Zapolska – animator kultury

Monika Klechamer – studentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

mgr Ryszard Graczyk - Kierownik Wydziału OKiS UM w Świebodzinie

 

      Na posiedzeniu komisji w dniu 19 marca 2018r. spośród nadesłanych 162 prac z terenu gminy Świebodzin  w następujących kategoriach wiekowych:
5 – 8 lat – 30 prac 
9 – 12 lat – 66 prac 
13 – 16 lat – 66 prac w tym 21 grafik komputerowych  z 6 placówek oświatowych . 
Młodzież pracowała pod opieką 18-tu pedagogów, którzy podjęli trud wykonania zadań związanych z konkursem. 
     Konkurs miał na celu  promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży wizerunku Polski oraz  rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do  historii Polski w przestrzeni czasowej  od 1918 do 2018 roku. 
Komisja dokonała oceny prac kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu, zwracając szczególną uwagę na oryginalny pomysł i estetykę wykonania pracy. Poziom prac był bardzo wyrównany, w związku z tym jury podjęło decyzję o przyznaniu nagród  i wyróżnień równorzędnych oraz przyznała wyróżnienia honorowe kwalifikując prace na wystawę pokonkursową.

NAGRODY

 

Kategoria 5 – 8 lat

 1. Helena Jamróz – SP 2
 2. Maciej Stefański – SP 2
 3. Klaudia Iwan – SP 2

 

Kategoria 9-12 lat

 1. Julia Ripa – SP 6
 2. Wiktoria Haufa – SP – 7
 3. Igor Torchała – SP – 6

 

Kategoria 13-16 lat LOGO

 

GRAFIKA KOMPUTEROWA

 1. Justyna Bułach – SP 3
 2. Zuzanna Klecha – SP 3
 3. Daria Urbanowicz – SP 3

 

PRACA PLASTYCZNA

 1. Wiktoria Gaweł – SP 3
 2. Aleksandra Benderska – SP 3
 3. Olga Górka – SP 3

 

WYRÓŻNIENIA

 

Kategoria 5 – 8 lat

 1. Sandra Sakowicz - ŚIT
 2. Martyna Marcjasz – SP 3
 3. Piotr Czaja – SP 3
 4. Bartosz Sokólski – SP 3
 5. Gracjan Tarczewski – SP 2
 6. Marcel Parzychowski – SP 3
 7. Emilia Merda – SP 3
 8. Paulina Fatek - ŚIT

 

Kategoria 9-12 lat

 1. Filip Piercewicz – SP 7
 2. Amelia Dobruk – SP 2
 3. Hanna Rój– SP 6
 4. Maja Tomaszewska – SP 6
 5. Julia Duda – SP 7
 6. Aleksandra Zajączkowska – SP 6
 7. Maria Wojtkiewicz – SP 6
 8. Weronika Radkiewicz – SP 6
 9. Martyna Lelewel – SP 7
 10. Milena Rzepa – SP 2

 

Kategoria 13-16 lat LOGO

GRAFIKA KOMPUTEROWA

 

 1. Martyna Oświęcimska – SP 3
 2. Alicja Początek – SP 3
 3. Wiktoria Stachowicz– SP 3

 

PRACA PLASTYCZNA

 

 1. Hanna Zdasienia – SP 3
 2. Jagoda Korzeniowska – SP 3
 3. Aleksandra Teodorczyk– SP 3
 4. Aleksandra Czajkowska – SP 3
 5. Katarzyna Jankowska – SP 3
 6. Julia Szyszyło – SP 3
 7. Marta Wiechczyńska – SP 3
 8. Kamila Aptacy – SP 3
 9. Urszula Piątkowska – SP 3

 

UDZIAŁ W WYSTAWIE POKONKURSOWEJ

 

Kategoria 5 – 8 lat

 

 1. Ola Bezak – SP 2
 2. Maciej Junkwisz– ŚIT
 3. Martyna Lisowska– SP 2
 4. Ada Kurłowicz – SP 2
 5. Maja Borkowska – ŚIT
 6. Oliwia Fischer – SP 3
 7. Zofia Łapińska – SP 3
 8. Sandra Sakowicz – ŚIT
 9. Julia Ciechanowicz – SP3
 10. Hanna Butkiewicz – SP3

 

Kategoria 9 – 12 lat

 

 1. Marcel Konopnicki – SP 2
 2. Karolina Łuszczak– ŚIT
 3. Karolina Konieczna– SP 2
 4. Apolonia Świtała – SP 6
 5. Aleksandra Dzierżanowski – SP 6
 6. Bartosz Mikołajczyk – SP 6
 7. Miłosz Wierzbicki– SP 2
 8. Wiktoria Gołąb – SP 2
 9. Hanna Mularczyk – SP2
 10. Kamil Gołąb – SP 2
 11. Karolina Matunin – SP 6
 12. Kornelia Duraj – SP 6

 

 

Kategoria 13-16 lat LOGO

GRAFIKA KOMPUTEROWA

 

 1. Zuzanna Rybczyńska – SP 3
 2. Wiktoria Zuzian – SP 3
 3. Julia Bilon– SP 3
 4. Michał Polański – SP3
 5. Natalia Paczewska – SP3
 6. Wojciech Wróblewski – SP3

 

PRACA PLASTYCZNA

 

 1. Kornelia Olesiak – SP 3
 2. Weronika Czyż – SP 1
 3. Julia Flisiewicz– SP 3
 4. Amelia Banaś – SP 3
 5. Katarzyna Aleksiewicz – SP 3
 6. Martyna Wojewódka – SP 3
 7. Wiktoria Stanisławska– SP 2
 8. Alan Masiak – SP 2
 9. Katarzyna Rębas – SP1
 10. Piotr Marczenia – SP 3