ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

15.07.2019 Drukuj

Konkurs na najpiękniejszy balkon Świebodzina

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina zaprasza mieszkanców do konkursu na najpiękniejszy balkon. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta, dbających o estetykę swojego otoczenia.

Chętni mogą zgłaszać swój udział w konkursie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiegow Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (parter) lub drogą elektroniczną na adres: info@um.swiebodzin.pl.  

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o dostarczenie lub przesłanie wraz z wypełniona kartą zgłoszeniową zdjęć swojego balkonu (minimum 3, maksimum 5 zdjęć) w terminie do 31 sierpnia 2019 r. Komisja konkursowa wyłoni 3 najpiękniejsze balkony, które zostaną nagrodzone.

Nagrodzenie zwycięzców nastąpi 14 września 2019 r. podczas imprezy „Pożegnanie Lata”. W konkursie przewiduje się 3 nagrody, którymi będą dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zdjęcia nagrodzonych balkonów umieszczone zostaną na stronie internetowej www.swiebodzin.eu oraz na profilu społecznościowym Gminy Świebodzin.

Dokumenty do pobrania:

Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu wiele satysfakcji z podjętych działań na rzecz upiększania własnego otoczenia.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami