ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

18.06.2019 Drukuj

Zrównoważony transport miejski w naszej gminie

Zdjęcie główne

Uruchomienie komunikacji miejskiej jest jednym z priorytetów Tomasza Sielickiego, burmistrza Gminy Świebodzin. Zadanie to wymaga strategicznego podejścia, a nie doraźnych działań, dlatego też Gmina Świebodzin  podjęła rozmowy na temat transportu miejskiego m.in. z przedstawicielami sąsiednich gmin oraz prezesem PKS Zielona Góra. Finalnie pozwoli to na szybkie i wygodne przemieszczenie się mieszkańców po mieście, ale także i po sąsiednich gminach.

Głównym tematem poruszanym na konferencji był wątek współpracy pomiędzy miastem, a gminami na płaszczyźnie transportu miejskiego, ponieważ obecna siatka połączeń nie zaspokaja lokalnych potrzeb. W konferencji wzięli udział burmistrz miasta Świebodzin Tomasz Sielicki, starosta Zbigniew Szumski, prezes PKS Zielona Góra Piotr Pasterniak, prezes ZZPG Lilianna Krajewska, zastępca dyrektora ZTM Wojciech Miechowicz, przedstawiciele ościennych gmin, radni oraz zaproszeni goście.

Spotkanie otworzył burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki - w kilku zdaniach opisał omawiane dzisiaj zagadnienie, a następnie dał szansę wypowiedzieć się zebranym prelegentom. 

Jako pierwszy głos zabrał Wojciech Miechowicz, który w swojej prezentacji przedstawił powody obecnej kondycji transportu lokalnego oraz możliwe rozwiązania jakie miasto Świebodzin razem z sąsiednimi gminami może zrealizować, aby ten stan poprawić. Zapewniał, że ZTM jest gotowe wspomóc miasto w tym projekcie.

Następnie swoje stanowisko wyraził Piotr Pasterniak, prezes PKS Zielona Góra. Podkreślił, że współpraca pomiędzy Zieloną Górą a Świebodzinem to ważny element strategii rozwoju spółki. Oznajmił, że już teraz PKS Zielona Góra organizuje przewóz dzieci z i do szkoły, a w przyszłości planowane jest wprowadzenie dodatkowych połączeń na terenie miasta Świebodzin. Na koniec dodał, że spółka planuje wprowadzenie nowej trasy pomiędzy Zieloną Górą, Świebodzinem a Warszawą, ponieważ, jak zaznaczył dostaje sporo pytań odnośnie takiej trasy od samych pasażerów.

Następnie głos zabrała Lilianna Krajewska, prezes Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego, która stwierdziła, że zadaniem Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego jest efektywna współpraca, gwarantująca strategiczne planowanie rozwoju transportu, jego organizację oraz zarządzanie, gdyż jedna gmina nie jest w stanie stworzyć kompleksowej siatki połączeń. Zadeklarowała pomoc w przyszłych pracach nad projektem.

Całe spotkanie zostało podsumowane w kilku zdaniach przez burmistrza, a on sam liczy, że pomysł stworzenia miejskiego transportu w ciągu najbliższych miesięcy przekona do siebie wszystkich obecnych na spotkaniu oraz pomoże ugruntować długofalową współpracę. 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami