ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

Konsultacje będą przeprowadzane w formie pisemnej opinii.

Termin konsultacji:  od 01 do 11 września 2020 r.

Pisemne opinie w sprawie projektu należy nadesłać na adres elektroniczny : marta.mazur@um.swiebodzin.pl lub pocztą tradycyjną : Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin z dopiskiem " Konsultacje Programu Współpracy na rok 2021 rok".

Pełna treść: https://bip.swiebodzin.eu/300/9336/Konsultacje_Programu_Wspolpracy_Gminy_Swiebodzin_z_organizacjami_pozarzadowymi__na_rok_2021/

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami