ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

27.02.2018 Drukuj

WAŻNE! Lubuska Unia Światłowodowa

Zdjęcie główne

Orange Polska przygotowuje się do realizacji na terenie województwa lubuskiego inwestycji współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). 

Orange Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego powołały Lubuską Unię Światłowodową, do której przystąpiła również Gmina Świebodzin. Celem Unii Światłowodowej jest budowa infrastruktury światłowodowej w całym województwie i likwidacja „białych plam” w Lubuskiem oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Na terenie województwa lubuskiego, oprócz zadań finansowanych ze środków własnych, zasadnicza część inwestycji Orange w infrastrukturę realizowana będzie z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Dotyczy to w szczególności terenów wiejskich, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

W  czerwcu 2017 Orange zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowy o  dofinansowanie projektów budowy dostępowych sieci światłowodowych na terenie "białych plam" (wybrane punkty adresowe) zlokalizowanych w gminach położonych na obszarze NUTS3 Zielonogórski i  NUTS3 Gorzowski. Inwestycja obejmie swoim zasięgiem gospodarstwa domowe oraz jednostki edukacyjne (szkoły).

Lista zgłoszonych przez Orange punktów adresowych oraz placówek oświatowych dostępna jest pod adresem:

https://cppc.gov.pl/zakonczenie-oceny-wnioskow-w-ii-konkursie-dla-dzialania-1-1-popc/ 

Aby ułatwić odszukanie konkretnego punktu adresowego wyodrębniliśmy z listy Orange punkty adresowe z Gminy Świebodzin.

W ramach projektów POPC, współfinansowanych ze środków UE, inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt Orange, o ile mieszkańcy – poprzez złożenie deklaracji – potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług.

W załączniku zamieszczonym poniżej znajdziecie Państwo wzór deklaracji, dla osób zainteresowanych światłowodem.

W przypadku osób fizycznych i zabudowy jednorodzinnej jednym z elementów deklaracji jest wymagana na etapie projektowym zgoda na wykonanie przyłącza do budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych, podmiotów gospodarczych oraz szkół wymagana jest również zgoda zarządcy budynku (oddzielny dokument – Umowa Udostępnienia Nieruchomości). 

Warto dodać, że deklaracje od mieszkańców budynków, które nie znajdują się w zbiorze adresów zgłoszonych przez Orange do CPPC, będą rozpatrywane indywidualnie. Orange dołoży starań, aby objąć inwestycją jak największą liczbę mieszkańców. 

Więcej o projekcie:

http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow 

https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/obszar_3_4_08_14.pdf 

DEKLARACJA

UWAGA! 

Wypełnioną deklarację wystarczy przekazać w jeden z poniższych sposobów:

 • przesyłając skan lub zdjęcie wypełnionej deklaracji na adres: Lubuska.Unia@orange.com
 • przekazać deklarację do urny w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 22),
 • przekazując deklarację podczas wizyty przedstawiciela Orange.
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami