ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

19.04.2018 Drukuj

Podsumowanie konkursu dla rodziców dzieci z przedszkoli pn. „Bezpieczny Internet Dla Mojego Dziecka”

Zdjęcie główne

16 kwietnia 2018 roku w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Świebodzinie odbyło się uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu dla Rodziców Dzieci z Przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Świebodzin 

pn. „Bezpieczny Internet Dla Mojego Dziecka” nad którym patronat objął Burmistrz Miasta Świebodzin. Organizatorami Konkursu były nauczycielki z Publicznego Przedszkola nr 3 w Świebodzinie, w osobach: Aleksandra Konstanty, Katarzyna Sadowska i Beata Żmijewska. Celem Konkursu było:
- poszerzenie wiedzy dotyczącej Internetu i jego bezpiecznego korzystania,
- pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń płynących z sieci,
- angażowanie środowisk rodziców dzieci  z przedszkoli z terenu miasta i gminy Świebodzin,
- graficzny przekaz wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z Internetu przez dzieci,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz z instytucjami,                                                  

- realizacja zadań edukacyjnych przez przedszkole nr 3
- doskonalenie umiejętności występowania dzieci przed publicznością 

Komisja Konkursowa w składzie: Dominika Dąbrowska – członek Rady Rodziców przedszkola nr 3,  Agnieszka Wejdelek – informatyk, rodzic, Monika Kosidło - nauczyciel plastyki w SOSzW w Świebodzinie, wyłoniła spośród 14 plakatów, jakie wpłynęły do organizatora,  trzy zwycięskie prace następujących autorów - rodziców:

I  Pani Eliza Tomaszewska

II  Państwo Joanna i Jacek Kardasz

III  Pani Paulina Mikołajczyk

wyróżnione zostały dwie prac następujących autorów - rodziców:

Pani Marii Gendera

Pani Marty Łowkis

oraz  nagrodzono  za udział w Konkursie autorów plakatów - rodziców :

- Państwo Małgorzata oraz Zbigniew Szczerba,
- Pani Emilia Watral,
- Pani Eliza Brzemińska,
- Pani Katarzyna Bednarska,
- Pani Sylwia Olczyk,
- Pani Justyna Piwecka,
- Pani Karolina Marchlewska,
- Pani Karolina Kasztelan,
- Państwo Anna i Wojciech Goleccy.
Podsumowaniu Gminnego Konkursu dla Rodziców Dzieci z Przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Świebodzin pn. „Bezpieczny Internet Dla Mojego Dziecka”, towarzyszyły występy dzieci z grupy Skrzaty, które poprzez wiersze i piosenki wyraziły wolę prowadzenia  bezpiecznych zabaw przez Internet pod opieką dorosłych, najlepiej rodziców. 

Zaproszony gość  Pan Ryszard Graczyk -  kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, przemawiając do dzieci podkreślił, że w dzisiejszej dobie rozwoju Internet jest nieodzowny  ale trzeba umieć z niego korzystać, a dzieci w szczególności, bowiem czyha w nim wiele niebezpieczeństw, zagrożeń i przemocy. Dlatego ważne jest kontrola rodziców nad poczynaniami dzieci w Internecie i wspólne z nimi zabawy.   

Dyrektor przedszkola organizującego Konkurs – Barbara Pilecka pogratulowała  zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom  którzy wykonali plakat, że znaleźli czas i wolę udziału w Konkursie. zachęciła rodziców do udziału w tego typu przedsięwzięciach w przyszłości, bowiem temat bezpieczeństwa dziecka szczególnie w Internecie jest najważniejszy zważywszy na szereg zagrożeń jakie z niego płyną.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami