ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

13.09.2018 Drukuj

Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem

Zdjęcie główne

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) informuje się, że w dniu 11 września 2018 roku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

Oferta realizacji zadania publicznego KS „Schnug” Chociule na zadanie: Udział i szkolenie juniorów młodszych w zakresie piłki nożnej.
Oferta realizacji zadania dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 w pokoju nr 71, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.swiebodzin.eu. – BIP.
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 19 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail: anna.michalowska@um.swiebodzin.pl

Pełna treść oferty

Kalendarz wydarzeń
  • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

    Kalendarz - kwiecień 2024

    30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024