ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Kwalifikacja wojskowa

Zdjęcie główne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022r.

Kto musi się stawić na komisję lekarską?

W jakich terminach i gdzie będą odbywać się badania?

Jaką dokumentację trzeba ze sobą zabrać?

 

Obowiązek stawienie się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. dotyczy:

Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:

Mężczyzn urodzonych w 2003 r. tzw. „rocznik podstawowy”

 1. Mężczyzn urodzonych w latach 1998—2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej tzw. „roczniki starsze”

 2. Osoby urodzone w latach 2001—2002, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w województwie/powiecie.

 3. Kobiety urodzone w latach 1998—2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 4. Osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

WAŻNE DOKUMENTY:

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 1. Wójtowi lub Burmistrzowi (Prezydentowi miasta):

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

  • dokument potwierdzający przyczyny nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

 2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:

  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców terenu Gminy Świebodzin, zostanie przeprowadzona przez Powiatową Komisję Lekarską w Świebodzinie, która będzie urzędować w Powiatowym Zespole Szkół (Warsztaty Szkolne) przy ul. Wojska Polskiego 6 w Świebodzinie w terminie :

od dnia 12 maja do dnia 18 maja 2022r. - dla mężczyzn rocznik 2003 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1998—2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

w dniu 30 maja 2022 r. – dla kobiet wskazanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Zielonej Górze .

Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma imienne wezwanie, w którym będzie podany dokładny termin i miejsce gdzie należy się stawić oraz dokumenty jakie należy ze sobą zabrać !

Istnieją następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej (zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, służby w czasie mobilizacji i czasie wojny) a także odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej,

kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekle stany chorobowe, które w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskaniem zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju,

kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kwalifikacja wojskowa 2022. Kto trafi do rezerwy:

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, „A” lub „D” po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Osoby te będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, którym przyznano kategorię zdrowia „E”, zostaną skreślone z ewidencji wojskowej, nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Osoby z kategorią zdolności „B” nie są przenoszone do rezerwy.

Wszelkich informacji na powyższy temat udziela pracownik Urzędu Miejskiego – inspektor Magdalena Hordziej – Wydział Organizacyjny pokój nr 37 (II piętro), telefon kontaktowy: 68 475 09 07.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami