ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Ruszył nabór wniosków na Lubuską Odnowę Wsi!

Zdjęcie główne

Informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych.

W ramach konkursu wsparcie uzyskać  mogę inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym:

- podnoszenie świadomości społeczności lokalnej;

- podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej;

- rozwijanie aktywności społeczności lokalnej;

- rozwój turysytki i rekreacji;

- zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego;

- zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;

- wytyczanie lub oznakowanie szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody.

Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 650 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowanie pojedyńczego projektu może wynieść do 10 000 zł.

Oferty należy złożyć do dnia 21 czerwca 2018 roku w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego, w pryzpadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na BIPie Urzędu Marszałkowskiego- TUTAJ

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami