ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

22.01.2020 Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza o konsultacjach

Zdjęcie główne
Burmistrz Świebodzina na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie wraz z załącznikami w sprawie określenia na rok 2020 – wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Świebodzin oraz sezonu kąpielowego i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian w/w projektu uchwały na następujących zasadach:
 
1. Forma składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
 1. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin,
 2. elektronicznie na adres: poczta@um.swiebodzin.pl ,
 3. ustnie, do protokołu – Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, pokój nr 71( III piętro) , w godzinach pracy Urzędu.
 
2. Miejsce składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu,
pokój nr 71 (III piętro) , w godzinach pracy Urzędu.
 
3. Termin składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
w terminie 21 dni – od dnia 23.01.2020 r. do 12.02.2020 r. (włącznie).
 
4. Termin rozpatrzenia złożonych uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami