ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zdjęcie główne
"Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu uiszczania opłaty
 
Na podstawie art. 6m ust. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.) oraz Uchwały nr LV/731/2023 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2023r., poz. 1717), Burmistrz Świebodzina zawiadamia, że od 1 września 2023r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie wynosiła:
- 35 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.
 
Opłatę w zmienionej wysokości należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego bez wezwania.
Nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono powszechny obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wobec czego nie ma możliwości wyboru zmieszanego systemu zbierania odpadów komunalnych. Jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w drodze decyzji określona zostanie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono ww. obowiązku, stosując stawkę opłaty podwyższonej tj. 70,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.
 
UWAGA ZMIANA TERMINU UISZCZANIA OPŁATY
 
Zgodnie z uchwałą nr LV/730/2023 z 21 czerwca 2023r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin zmianie ulega termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości:
1) za I kwartał – z dołu do dnia 15 kwietnia danego roku;
2) za II kwartał – z dołu do dnia 15 lipca danego roku;
3) za III kwartał – z dołu do dnia 15 października danego roku;
4) za IV kwartał – z góry do dnia 15 grudnia danego roku."

 
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami