ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

07.10.2019 Drukuj

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zdjęcie główne

 W 2019 roku Gmina Świebodzin przystąpiła do realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Świebodzin w roku 2019”  w ramach „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Świebodzin
na lata 2012-2032”. Zadaniem objęto demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek
i transport falistych płyt azbestowo – cementowych z 11 nieruchomości położonych na terenie Gminy Świebodzin wraz z ich unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych oraz zabezpieczenie, załadunek i transport falistych płyt azbestowo - cementowych złożonych luzem na działkach z 24 nieruchomości położonych na terenie Gminy Świebodzin wraz z ich unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych tj. Składowisko Odpadów Inneko Sp. z o. o.  ul. Małszyńska 180,
66-400 Gorzów Wlkp. Inneko sp. z o. o.  ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. 

    Celem zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających azbest, który odznacza się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie, wysoką temperaturę i jest
zaliczany do 10-ciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Jego szkodliwe działanie może się ujawnić nawet
po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20–30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu
na wdychanie włókien azbestu. Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna występujące
w trwałej postaci. Wdychane do płuc włókna są pochłaniane przez komórki układu odpornościowego, jednak
ze względu na swoją długość nie mieszczą się w komórce, wystając z niej, powodują wyciek jej zawartości, ewentualne wnikanie toksyn, a ostatecznie obumarcie komórki. Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ
na organizm ludzki należy pamiętać, że azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.  

  W wyniku realizacji zadania, które zostało przeprowadzone na terenie Gminy Świebodzin unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w ilości 45,896 Mg. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 25.065,44 zł. 

      

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami