ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Nowe miejsca przedszkolne w Świebodzinie

Zdjęcie główne

Do naszego miasta trafi ponad 300 tys. zł z RPO- Lubuskie 2020!  W dniu dzisiejszym podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Świebodzin”.

Projekt zakłada utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejącym Oddziale Wychowania Przedszkolnego działającym przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, poprzez

 • utworzenie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych,
 • podniesienie kompetencji u 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • dodatkowe zajęcia rozwijające dla  podopiecznych przedszkola,
 • doposażenie jednostki w pomoce dydaktyczne
 • remont 1 pomieszczenia dydaktycznego oraz jadalni.

Projekt dofinansowany został ze środków EFS w ramach RPO- Lubuskie 2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Całkowita wartość projektu: 367 213,25 zł

Dofinansowanie (85%): 312 131,26 zł

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami