ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Mikrodotacje dla organizacji i grup nieformalnych w województwie lubuskim

Zdjęcie główne

Fundacja Rozwoju Holistycznego wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem” 05.03.2024 r. rozpoczęły nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „NOWEFIO –lubuskie lokalnie 2024-2026”- edycja 2024, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Nabór prowadzony będzie do 26.03.2024 r., do godz. 13:00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: nowefio.lubuskie@gmail.com.

Kto może ubiegać się o mikrodotację?
* Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, mająca siedzibę w województwie lubuskim i wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.
* Lokalna organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, mająca siedzibę w województwie lubuskim. Roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.
* Grupa nieformalna to nie mniej niż trzy pełnoletnie osoby, zamieszkujące na terenie województwa lubuskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPiW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. Patronem).
* Patron to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, mający siedzibę lub jednostkę organizacyjną w województwie lubuskim (oddział terenowy) lub/i prowadzi działania statutowe na rzecz wspierania grup nieformalnych na terenie całego kraju.

Pula środków - 480 000,00;  Wysokość wsparcia: Młode/lokalne organizacje - do 6 000 zł; Grupy nieformalne występujące samodzielnie i z Patronem - do 6 000 zł

Na co może zostać wykorzystane wsparcie?
1. Młode/lokalne organizacje mogą wykorzystać środki na:
- zakup sprzętu biurowego; sprzętu związanego z obszarem działań organizacji; koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną; pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju;
- na realizację lokalnych inicjatyw, przedsięwzięć, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW.
2. grupy nieformalne (występujące samodzielnie lub z Patronem) mogą wykorzystać środki na:
- na realizację lokalnych inicjatyw, przedsięwzięć mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 UoDPPioW (w tym możliwe jest przeznaczenie maks 20% wartości wnioskowanej dotacji na zakup sprzętu, pod warunkiem że jest niezbędny do realizacji danej inicjatywy i uzasadniony).

Kryteria i sposób wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie konkursu oraz w załącznikach: karty oceny – omawiane będą podczas szkoleń, a udostępnione na stronie internetowej projektu: www.lubuskielokalnie.fam.org.pl.

Szkolenie online:
1. szkolenie dla młodych/lokalnych organizacji: 11.03.2024 r. godzina 13:00
2. szkolenie dla Patronów i grup nieformalnych: 13.03.2024 r. godzina 13:00

Kontakt: 
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”
ul. Lipowa 1
66-003 Zabór
Tel.: 603 505 517
e-mail: nowefio.lubuskie@gmail.com 
2. Fundacja Rozwoju Holistycznego 
ul. Pomorska 34
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 600 676 083
e-mail: fundacja.frh@gmail.com

Pobierz OGŁOSZENIE! 

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami