ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja

Szanowni Państwo,

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w 2023 r. realizuje, na terenie Powiatu Świebodzińskiego, zadanie publiczne polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz podejmowaniu działań z zakresu edukacji prawnej. Na potrzeby związane z realizowanym zadaniem została utworzona strona internetowa (strona) oraz utworzono dedykowany profil w mediach społecznościowych (profil).

Prawnicy Fundacji udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przy ul. Piłsudskiego 18, 66-20 Świebodzin (budynek Starostwa Powiatowego) w następujących terminach i godzinach: od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 12:00 - 16:00 oraz w piątki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 - 12:00.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowania osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym; wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;  nieodpłatną mediację; sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Z kolei nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. Fundacja dysponuje zasobami kadrowymi pozwalającymi na świadczenie nieodpłatnej mediacji.

Dla osób, które nie mogą skorzystać z wizyty w punkcie prowadzonym przez naszą Fundację nieodpłatna pomoc prawna może być udzielona w sposób zdalny, tj. przez telefon, za pomocą dedykowanego adresu mailowego, w formie czatu lub za pomocą wideoporady. Poza dostępem do nieodpłatnych porad prawnych Fundacja zapewnia, w ramach realizowanego zadania, możliwość specjalistycznych konsultacji świadczonych przez: adwokata kościelnego, doradcę podatkowego, doradcę restrukturyzacyjnego i psychologa. Fundacja zapewnia również możliwość realizacji porady przy udziale tłumaczy języków: angielskiego, czeskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, niemieckiego i ukraińskiego oraz przy udziale tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje o zasadach dostępności zdalnych form pomocy prawnej, jak też dodatkowych i specjalistycznych  usług zostały umieszczone na naszej stronie internetowej, pod wskazanym, na początku, adresem internetowym.

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje również, iż w celu umożliwienia osobom o szczególnych potrzebach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej powołany został koordynator ds. dostępności. Wskazany koordynator obsługuje dedykowaną infolinię, na której udzielane są informacje m.in. o możliwości i warunkach zorganizowania porady z udziałem tłumacza polskiego języka migowego, tłumacza MIGAM, o lokalizacji punktów prowadzonych nasz naszą Fundację, ich specjalizacji, godzinach pracy, dostępności miejsc parkingowych czy też dostępności podjazdu lub windy. Szczegółowe informacje na temat zakresu informacji udostępnianych przez koordynatora ds. dostępności znajdują się w tym miejscu.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami