ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Współdziałamy!

Zdjęcie główne
Dbając o naszą wspólną przestrzeń, we współpracy z Policją podejmujemy liczne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Przeciwdziałamy aktom wandalizmu, nie godzimy się na zakłócanie porządku oraz zaśmiecania parków, skwerów i miejsc ogólnodostępnych. Dlatego też zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy o przekazywanie informacji o zauważonych naruszeniach porządku publicznego.
Widzisz jak ktoś niszczy dobro wspólne – zareaguj. Nie reagujesz czyli akceptujesz!
Celem naszym jest ograniczenie liczby przestępstw, między innymi poprzez zwiększenie świadomości obywatelskiej i wzmocnienie reakcji mieszkańców na naruszenia prawa, które jest uciążliwe. Do takich z całą pewnością możemy zaliczyć niszczenie dobra wspólnego tj.: budynków, obiektów, parków skwerów w przestrzeni miejskiej.
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami