ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

28.01.2019 Drukuj

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego

Zdjęcie główne
17 września 2018 Sejmik Województwa Lubuskiego, Uchwałą Nr XLIX/768/18, utworzył Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego z siedzibą w Zielonej Górze. LCPR  to jednostka budżetowa podległa Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego. Celem Centrum jest propagowanie spuścizny produktów regionalnych wytwarzanych według tradycyjnych sposobów.
Do zakresu zadań  Centrum należy min:
 • organizowanie promocji rolnictwa i wsi województwa w kraju i za granicą: konkursy, targi, wystawy, misje gospodarcze;
 • przygotowywanie informacji i opracowań dotyczących promocji i identyfikacji produktów tradycyjnych;
 • prowadzenie informatycznej bazy danych o firmach przetwórstwa rolno-spożywczego i obsługi rolnictwa;
 • wspomaganie inicjatyw gospodarczych oraz prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa w zakresie działalności związanej z promocją produktów regionalnych oraz technologią produkcji lat przeszłych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.
 
Mając na uwadze, że jednostka istnieje od niedawna, a  baza danych zawierająca zestawienie producentów regionalnych i rękodzielników może być niekompletna, na prośbę LCPR informujemy, że Centrum liczy na nawiązanie kontaktów z jak największą liczbą wytwórców regionalnych. Dodatkowo informujemy, że Centrum organizuje cykl spotkań dotyczących swojej działalności.
Najbliższe spotkanie dla wytwórców regionalnych planowane jest na dzień 04.02.2019 o godzinie 13.00 w Świebodzińskim Domu Kultury - serdecznie zapraszamy.
 
Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego, ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami