ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Koniunktura w w gospodarstwach rolnych AK-R

Informujemy, że 12 stycznia br. na terenie całego kraju rozpoczęło się Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych i potrwa do 31 sycznia br. Z jego wyników dowiemy się m.in. o tym jakie zmiany zachodzą w produkcji roślinnej i zwierzęcej, jaka jest opłacalność produkcji rolnej oraz jak oceniana jest koniunktura w gospodarstwach rolnych.
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
* samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach od 12 do 15 stycznia 2024 r.,
* rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 16 do 31 stycznia 2024 r.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
* rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 26 do 31 stycznia 2024 r.
 
 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami