ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

26.07.2019 Drukuj

Budżet Obywatelski na 2020 r.

Zdjęcie główne

Już za kilka dni w Gminie Świebodzin rozpoczynamy nabór wniosków do Budżet Obywatelskiego na 2020 r.

Po raz pierwszy będzie można składać wnioski elektronicznie poprzez dedykowaną stronę - swiebodzin.budzet-obywatelski.org, a także, tak jak w poprzednich latach:

 • pocztą na adres:Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”.
 • elektronicznie przez przesłanie skanu ankiet na adres e-mail:budzet.obywatelski@um.swiebodzin.pl

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywa-telskiego Gminy Świebodzin może zgłosić każdy mieszkaniec stale zamieszkały na terenie Gminy Świebodzin.

W tym roku do dyspozycji jest 645.350 zł, a kwota ta podzielona jest na 3 pule:

 • 419.478 zł na zadania inwestycyjne tzw. duże,których koszt jest wyższy niż 15.000 zł, ale nie przekracza 100.000 zł
 • 129.070 zł na zadania inwestycyjne tzw. małe,których koszt nie przekracza 15.000 zł, 
 • 96.802 zł na projekty miękkie, przy czym pod pojęciem projektu miękkiego rozumie się zadania nieinwestycyjne, wydarzeniao charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, których koszt nie przekracza 10 tys. zł.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY ŚWIEBODZIN

SKŁADANIE WNIOSKÓW

1.08.-15.09.2019

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

16.09.-10.10.2019

GŁOSOWANIE

16-30.10.2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

do 30.11.2019

page12image3692896page12image3693104page12image3693312page12image3693520page12image3693728page12image3693936
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami