ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

07.09.2021 Drukuj

Kwalifikacja wojskowa 2021

Zdjęcie główne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021r.

Kto musi się stawić na komisję lekarską?

W jakich terminach i gdzie będą odbywać się badania?

Jaką dokumentację trzeba ze sobą zabrać?

 

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. dotyczy:

Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:

1. Mężczyzn urodzonych w 2002 r. tzw. „rocznik podstawowy”.
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1997—2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej tzw. „roczniki starsze”.
3. Osoby urodzone w latach 2000—2001, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4. Kobiety urodzone w latach 1997—2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
5. Osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

WAŻNE DOKUMENTY :

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. Wójtowi lub Burmistrzowi (Prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
2. Powiatowej Komisji Lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Kwalifikacja wojskowa  dla mieszkańców  terenu   Gminy  Świebodzin, zostanie przeprowadzona przez Powiatową Komisję Lekarską w Świebodzinie, która będzie urzędować w Powiatowym Zespole Szkół  (Warsztaty Szkolne) przy ul. Wojska Polskiego 6 w Świebodzinie w terminie :

od  dnia 18 października  do  dnia 22 października 2021r. -  dla mężczyzn rocznik 2002 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1997—2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

w dniu 28 października 2021 r. – dla kobiet wskazanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Zielonej Górze .

  Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma imienne wezwanie w którym będzie podany dokładny termin i miejsce gdzie należy się stawić oraz dokumenty jakie należy ze sobą zabrać !

Istnieją następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej (zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, służby w czasie mobilizacji i czasie wojny) a także odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej,

kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekle stany chorobowe, które w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskaniem zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju,

kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.


Kwalifikacja wojskowa 2021. Kto trafi do rezerwy:

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej,  „A” lub „D” po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Osoby te będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, którym przyznano kategorię zdrowia „E”, zostaną skreślone z ewidencji wojskowej, nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Osoby z kategorią zdolności „B” nie są przenoszone do rezerwy.

          Wszelkich informacji na powyższy temat udziela pracownik Urzędu Miejskiego – inspektor Magdalena Hordziej – Wydział Organizacyjny pokój nr 37 (II piętro), telefon kontaktowy: 68 475 09 07.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami