ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

06.02.2019 Drukuj

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina informuje, że w 2019 roku kontynuowane będzie zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 100% całkowitego kosztu obejmującego koszt demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 

Koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych oraz elementów elewacji pokrywają właściciele (użytkownicy) nieruchomości we własnym zakresie. 

W związku z powyższym właściciele (użytkownicy) nieruchomości, których budynki posiadają pokrycia dachowe, elewacje wykonane z materiałów zawierających azbest lub zdemontowane materiały zawierające azbest, a zamierzają je wymienić lub zutylizować do 10 sierpnia 2019 roku, proszeni są o złożenie deklaracji do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 pok. nr 63 III piętro w terminie do 28 lutego 2019r. 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie tel. 68 4750923. 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami