ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

17.01.2020 Drukuj

Konkursy na zadania publiczne w 2020 rozstrzygnięte

Zdjęcie główne
Miło nam poinformować, iż rozstrzygnięte zostały konkursy na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez NGO.
W wyniku ogłoszonych konkursów Burmistrz Świebodzina przyznał dotację na realizację zadań publicznych w 2020 r. na ogólną kwotę 1.010.900 zł
 
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 794.000 zł 

2.  KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO” - w zakresie zadań priorytetowych- 25.900 zł

3. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm)- 6.000 zł

4. Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego- 10.000 zł

5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin- 175.000 zł

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami