ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Inteligentne śmietniki na os. Widok i ul. Żaków

Zdjęcie główne

Jeszcze w tym roku w Świebodzinie na os. Widok i ul. Żaków zamontowane zostaną inteligentne śmietniki. Nowoczesne pojemniki będą obsługiwane w ramach centralnego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO), który pozwala przypisać ilość i rodzaj generowanych odpadów do konkretnego lokalu. Dzięki nowej technologii system gospodarki odpadami ma być wydajniejszy i bardziej ekologiczny.

Gmina Świebodzin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, otrzymała dofinansowanie w kwocie 11 400 000,00 zł i zostanie ona przeznaczona na wprowadzenie Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów oraz modernizację istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wartość inwestycji wynosi 13 468 500,00 zł, z czego wkład własny Gminy wynosi 2 068 500,00 zł.

Na terenie Świebodzina zainstalowanych zostanie sześć tak zwanych gniazd z inteligentnymi pojemnikami w zabudowie wielorodzinnej na terenie os. Widok i ul. Żaków. Wśród najważniejszych korzyści wprowadzenia Systemu mającymi usprawnić gospodarkę odpadami w Gminie można wskazać realizację obowiązku segregowania odpadów u źródła wytwarzania poprzez dynamiczne zwiększenie masy odpadów selektywnych. W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy zobowiązani do segregacji odpadów. Identyfikacja producentów odpadów jest problemem, który przede wszystkim dotyczy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, bo śmieci tuż za drzwiami mieszkań stają się anonimowe. Choć mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej są rozliczani za odpady segregowane, to w rzeczywistości wciąż mało kto segreguje. Nie istnieje bowiem, poza złapaniem na gorącym uczynku, sposób weryfikacji tego, jak i przez kogo zostały posortowane odpady. Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinno oznaczać nakładanie kar finansowych, czego jako Gmina chcielibyśmy uniknąć. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że gminy zobowiązane są do realizacji określonych poziomów recyklingu. Gmina Świebodzin za rok 2021 osiągnęła tylko 21,82% recyklingu przy koniecznym do osiągnięcia  za 2021 rok 20% poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z unijnymi wymogami ws. odpadów za rok 2022 musimy osiągnąć 25% poziom recyklingu, a w latach następnych kolejno za 2023 rok 35%, 45% za 2024 rok i 55% za  2025 rok, co przy obecnej jakości zbiórki selektywnej zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej nie jest możliwe do zrealizowania.

Mieszkańcy, którzy zostaną objęci Systemem otrzymają komplet indywidualnych naklejki z kodami kreskowymi QR odpowiednimi dla każdego lokalu i rodzaju odpadów. Na wypełniony posegregowanymi śmieciami worek trzeba będzie nanieść właściwą naklejkę, a następnie zeskanować ją przy odpowiednim pojemniku. Klapa podniesie się automatycznie, chyba że naklejka nie będzie pasować do gromadzonych w nim odpadów. Dzięki Systemowi Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO) po wrzuceniu worka i zamknięciu się pojemnika śmieci zostaną zważone, a dane o ich wadze i frakcji przypisywane do indywidualnego konta gospodarstwa domowego. Informacja o wadze wyrzuconych odpadów pojawi się na wyświetlaczu monitora oraz widoczna będzie w aplikacji mOdpady, z której każdy mieszkaniec będzie mógł korzystać. Obsługa pojemników jest bezproblemowa, nawet dzieci i osoby dorosłe nie będą miały problemów z wyrzuceniem odpadów. Kolorowe diody i przyjazne komunikaty głosowe ułatwiają mieszkańcom korzystanie z urządzenia. Jesteśmy przekonani, że wiedza o odpadach, jaką może posiadać mieszkaniec dzięki Systemowi, przełoży się także na ekologiczne zachowania i bardziej przemyślane decyzje konsumenckie. Inteligentne śmietniki wyposażone są również w czujniki monitorujące poziom ich zapełnienia, co umożliwi firmie obsługującej dokładne zaplanowanie wywozu odpadów. Konstrukcja pojemników uniemożliwia rozprzestrzenianie się odpadów np. przy wietrznej pogodzie jak również chroni przed dostaniem się ptaków czy gryzoni co na pewno pomoże w utrzymaniu porządku na osiedlu. Zlikwidowany zostanie również problem podrzucania odpadów spoza osiedla, nikt kto nie posiada kodu QR nie otworzy klapy, a dzięki zainstalowanym kamerom monitoringu będzie można zidentyfikować osoby pozostawiające odpady przy pojemnikach.

System pozwala więc nie tylko kontrolować na bieżąco masę wytwarzanych odpadów z podziałem na frakcję, ale również likwiduje anonimowość oraz zbiorową odpowiedzialność, przez co skutecznie motywuje do prawidłowego sortowania odpadów. Tym samym gmina i mieszkańcy unikną płacenia kar z tytułu nieosiągnięcia wymaganych prawem poziomów segregacji. 

W celu zapoznania się z funkcjonowaniem Systemu oraz opiniami mieszkańców innych Gmin, którzy korzystają już z tego rozwiązania przedstawiamy Państwu poniższe filmiki:

1. Film instruktażowy jak korzystać z urządzeń:

https://www.youtube.com/watch?v=Qo0ScdB7ZUk

2. Zamość opinia Prezesa SM 

https://www.youtube.com/watch?v=QgwMEmoSez0

3. Rumia opinia mieszkanki 

https://www.youtube.com/watch?v=6iVJ2OAsYos

4. Ciechanów opinia mieszkanki 1

https://www.youtube.com/watch?v=fAnVEGi3JU8

5. Ciechanów opinia mieszkanki 2

https://www.youtube.com/watch?v=dRAxcQPv4Zw

Poniższe zdjęcia przedstawiają planowane lokalizacje gniazd z inteligentnymi pojemnikami.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami